نحوه بکاپ گیری از سایت در cPanel

نحوه بکاپ گیری از سایت در cPanel

وارد cPanel بشید.

Files=> Backup Wizard=> Backup =>Full Backup

بعد از به اتمام رسیدن بکاپ،ایمیلی براتون میاد. برید تو File Manager فایل رو پیدا کنید و دانلود کنید.

نحوه ریکاری Restore کردن سایت از بکاپی که قبلا گرفته شده:

Files=> Backup Wizard=> Restore =>Home Directory

بعد فایل رو از سیستمتون انتخاب و اپلود میکنید.