اضافه کردن المنت به آرایه انجمنی در PHP

خب دوستان یه آرایه داریم به این صورت:

$info = array($key1 => $value1);

حالا میخواید یه المنت دیگه دقیقا مشابه این ارایه $key2 و $value2 کنید. به روش زیر میتونید به راحتی عضو جدید به این نوع آرایه اضافه کنید:

$info[key2] = $value2 ;

به همین آسونی 🙂