فرستادن متغیر از کنترلی به کنترل دیگر در لاراول8

تو یکی از پروژه هام میخواستم اگر کاربر ادمین بود ، عملیات دیگه ای رو تو کنترل دیگه انجام بده( چون موضوع کمی پیچیدست از جزئیات بیشتر صرف نظر میکنم.) بنابراین به شکل زیر کد رو زدم:

pass variable to another controller in laravel8.0

به جای [$id] میتونید از compact(‘id’) هم استفاده کنید.

مسیرهاRoute هم به صورت زیره:

Routes

توجه کنید مسیر دوم با نام showProduct حتما باید ایدی داخل مسیر قرار داده بشه.

و کنترلر مقصد :

با برگردوندن ایدی متوجه میشیم انتقال متغیر به درستی انجام شده.

خوشحال میشم نظر بدید.

حل ارورErrorException Array to string conversion هنگام ران کردن دستور php artisan در لاراول

این مشکل برای این بود که روت ایجاد کرده بودم که ساختار درستی نداشت.

Route::apiResource('save', [PostsController::class, 'save']);

و با ارور زیر مواجه شدم:

ErrorException

Array to string conversion

at C:\xampp\htdocs\MyProjects\bessi\bessi2\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\ResourceRegistrar.php:410
406▕ protected function getResourceAction($resource, $controller, $method, $options)
407▕ {
408▕ $name = $this->getResourceRouteName($resource, $method, $options);
409▕
➜ 410▕ $action = [‘as’ => $name, ‘uses’ => $controller.’@’.$method];
411▕
412▕ if (isset($options[‘middleware’])) {
413▕ $action[‘middleware’] = $options[‘middleware’];
414▕ }

1 C:\xampp\htdocs\MyProjects\bessi\bessi2\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\ResourceRegistrar.php:410
Illuminate\Foundation\Bootstrap\HandleExceptions::handleError(“Array to string conversion”, “C:\xampp\htdocs\MyProjects\bessi\bessi2\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routi
ng\ResourceRegistrar.php”)

2 C:\xampp\htdocs\MyProjects\bessi\bessi2\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Routing\ResourceRegistrar.php:187
Illuminate\Routing\ResourceRegistrar::getResourceAction(“save”, “index”, [])

فقط کافیه روت رو اصلاح کنید همین :/